Badanie pokrewieństwa lub tożsamości

Badanie DNA osób zmarłych

Materiał do badań genetycznych w formie materiału kostnego pobierany jest na drodze ekshumacji na miejscu pochówku.

Usługa wykonywana jest na terenie całej polski przez zespół wykwalifikowanych genetyków sądowych – pracowników Laboratorium Genmed.

Badania DNA z materiału kostnego obejmuje skomplikowane procedury laboratoryjne, w tym homogenizację tkanki kostnej w temperaturze -200 st. C (ciekły azot) oraz analizę zdegradowanego DNA. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów w zakresie analizy śladów biologicznych cała procedura badania związana z ekshumacją oraz badaniami DNA przebiega szybko, sprawnie i możliwie jak najmniej kłopotliwie dla rodziny osoby zmarłej.

W przypadku badań pokrewieństwa osób zmarłych oferujemy, jako jedyni na Świecie, możliwość badania aż siedemdziesięciu dwóch markerów genetycznych. Takie rozszerzone badanie pozwoli na określenie biologicznego pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nawet w przypadku analizy dalszych relacji rodzinnych.

Wymagania prawne dotyczące ekshumacji zwłok określają:
1. art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. 2011 Nr 118 poz.687 z późn. zmianami/,
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z poźn.zm./,
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75 poz.405).

Materiał biologiczny do badań

Każda komórka ciała człowieka, oprócz komórek płciowych, zawiera identyczny, charakterystyczny tylko dla danej osoby zestaw genów. Dzięki izolacji DNA, multipleksowej reakcji PCR oraz elektroforezie kapilarnej uzyskujemy profil genetyczny. Rodzaj i jakość materiału pobieranego od zmarłej osoby uzależniony jest od wielu czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma czas i warunki środowiskowe pochówku. Materiał genetyczny najszybciej ulega degradacji w miejscach o wysokiej wilgotności oraz umiarkowanej temperaturze. Jest on również narażony na zanieczyszczenie.

Do badań genetycznych wykorzystuje się w zależności od stanu zwłok, próbki z różnych części ciała. Materiałem biologicznym mogą być tkanki z głębokich warstw mięśni, fragmenty kości udowych, piszczeli lub ramieniowych oraz zęby.

Każdy etap takiego badania przebiega ze szczególną starannością oraz zachowaniem zasad etyki.

CERTYFIKATY: Polskie Centrum Akredytacji - ISO 17025

Analizy wykonywane przez Laboratorium Genmed są akredytowane na zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC PN/EN 17025.

GEDNAP - German DNA Profiling

Laboratorium Genmed uczestniczy w corocznym badaniu biegłości w zakresie oznaczania profili DNA badanych osób, oznaczania profili genetycznych w próbkach kryminalistycznych oraz w badaniach porównawczych w zakresie analizy statystycznej otrzymanych wyników.

Rozwiązywanie problemów

W skomplikowanych sprawach zapraszamy do kontaktu!