Certyfikaty

Certyfikaty GEDNAP

Nadrzędnym celem Laboratorium GenMed jest utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych badań.

W związku z tym Laboratorium GenMed corocznie od 2008 roku uczestniczy w badaniach biegłości GEDNAP (German DNA Profiling) organizowanych przez Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Uzyskane certyfikaty są potwierdzeniem rzetelności i poprawności wykonywanych badań.

Akredytacja PCA: ISO 17025:2018-02

Laboratorium GenMed wychodząc naprzeciw coraz wyższym wymaganiom stawianym laboratoriom kryminalistycznym wdrożyło system zarządzania jakością i jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO 17025:2018-02. Zadaniem akredytacji jest stosowanie się do międzynarodowych wytycznych, które mają na celu utrzymywanie jakości wykonywanych badań na najwyższym poziomie. Dodatkowo personel uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, które służą podnoszeniu kompetencji oraz zdobywaniu nowej specjalistycznej wiedzy.

Biegli sądowi

Nasi biegli sądowi z zakresu genetyki człowieka, mgr Wojciech Łuczak oraz mgr Jakub Śnieć posiadają bogate doświadczenie praktyczne i wpisani są na listę biegłych sądowych przy sądach okręgowych w większości miast kraju.

Regularnie aktualizujemy zakres akredytacji laboratorium i poszerzamy kompetencje.

Najważniejsze certyfikaty

Jakość w Laboratorium

Fragment Księgi Jakości Laboratorium Badań Molekularnych Genmed, wydanie 10, 14 września 2020

Nasze główne cele to:
• opracowywanie nowych oraz rozwijanie stosowanych metod badawczych opartych na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki oraz międzynarodowej wymianie doświadczeń;
• zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i warunków środowiska pracy niezbędnych do prawidłowego realizowania stosowanych metod badawczych;
• stałe podnoszenie kompetencji i rozwój personelu;
• udział w międzynarodowych badaniach biegłości w celu potwierdzania kompetencji Laboratorium;
• utrzymywanie stałej współpracy z ośrodkami i jednostkami naukowymi w celu wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wyników badań naukowych;
• utrzymywanie stałej współpracy ze zleceniodawcami w celu zidentyfikowania ich oczekiwań oraz wymagań i dostosowywanie do nich swoich usług;
• doskonalenie organizacji pracy dla gwarantowania terminowości wykonywanych zleceń;
• dbanie o zachowanie bezstronności w każdym aspekcie działalności Laboratorium;
• zapewnienie ciągłości działania Laboratorium.

Dla osiągnięcia powyższych celów zapewniamy, że:
• świadczymy usługi badawcze zawsze na ustabilizowanym, wysokim poziomie jakości, z zapewnieniem niezależności i bezstronności;
• badania wykonywane w naszym Laboratorium prowadzone są w oparciu o dobrą praktykę profesjonalną, zgodnie z wdrożonymi procedurami i instrukcjami oraz wymaganiami naszych Klientów;
• personel naszego Laboratorium jest odpowiednio wyszkolony i świadomy realizowanych celów badawczych i jakościowych; współtworzy dokumentację systemu zarządzania i przestrzega jej wymagań w codziennej pracy;
• stale analizujemy skuteczność i zachowanie spójności naszego systemu zarządzania oraz podejmujemy działania mające na celu jego doskonalenie.

Kierownictwo: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Naukowy, Dyrektor Finansowy, Kierownik Laboratorium osobiście uczestniczą w doskonaleniu i rozwoju systemu zarządzania, a także zapewniają warunki do prawidłowego realizowania przyjętych przez Laboratorium celów.

Certyfikacja Laboratorium - Aktualności

Badania biegłości Gednap 60

Już po raz kolejny zespół genetyków laboratorium Genmed wykazał się ogromną wiedzą i doświadczeniem, którą potwierdziły prestiżowe badania biegłości GEDNAP.Jakość badań w laboratorium GenMed potwierdzana jest nie tylko przez akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, ale także coroczny udział w badaniach biegłości, który towarzyszy nam od 2008 roku. Certyfikaty GEDNAP honorowane są na całym świecie min. przez

BADANIA BIEGŁOŚCI GEDNAP 58

Już po raz kolejny zespół genetyków laboratorium Genmed wykazał się ogromną wiedzą i doświadczeniem, którą potwierdziły prestiżowe badania biegłości GEDNAP. Dowodem na 100% skuteczność oznaczenia wszystkich próbek z zakresu certyfikacji GEDNAP 56 badań układów STR oraz badań biochemicznych jest otrzymany certyfikat.Jakość badań w laboratorium GenMed potwierdzana jest nie tylko przez akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, ale

BADANIA BIEGŁOŚCI GEDNAP 56

Już po raz kolejny zespół genetyków laboratorium Genmed wykazał się ogromną wiedzą i doświadczeniem, którą potwierdziły prestiżowe badania biegłości GEDNAP. Dowodem na 100% skuteczność oznaczenia wszystkich próbek z zakresu certyfikacji GEDNAP 56 badań układów STR oraz badań biochemicznych jest otrzymany certyfikat.Jakość badań w laboratorium GenMed potwierdzana jest nie tylko przez akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, ale

Akredytacja PCA Genmed

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp. j. otrzymało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, które potwierdza spełnianie wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szczegółowe informacje dostepne sa na stronie: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/

Otrzymaliśmy Certyfikat Gednap 54

Dziś przyznano nam 54 certyfikat biegłości GEDNAP. Gratulujemy zespołowi naszych genetyków!

Otrzymaliśmy Certyfikat Gednap 52 i 53

Dziś przyznano nam kolejny certyfikat biegłości  GEDNAP. Badania biegłości GEDNAP   52 i 53 potwierdzają najwyższą jakość badań wykonywanych w naszym laboratorium. Są to certyfikaty honorowane na całym świecie min. przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), która zrzesza europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne.  

Zaktualizowaliśmy zakres akredytacji Laboratorium!

Uprzejmie informujemy, że został zaktualizowany Zakres akredytacji Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp. j. Wykaz akredytowanych podmiotów znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Otrzymaliśmy Certyfikat Gednap 50 i 51

Po raz kolejny prestiżowe badania biegłości GEDNAP – tym razem 50 i 51 potwierdzają najwyższą jakość badań wykonywanych w naszym laboratorium. Są to certyfikaty honorowane na całym świecie min. przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), która zrzesza europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Gratulujemy zespołowi naszych genetyków!

Otrzymaliśmy Certyfikat Gednap 48 i 49

Z radością informujemy, że po raz kolejny prestiżowe badania biegłości GEDNAP potwierdzają najwyższą jakość badań wykonywanych w naszym laboratorium. Nienaganna jakość naszych badań jest potwierdzana zdobywaniem certyfikatów GEDNAP, honorowanych na całym świecie min. przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), która zrzesza europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Od 2008 roku corocznie zdobywamy certyfikat GEDNAP.