Badania kryminalistyczne

Laboratorium GenMed proponuje możliwość wykonania badań śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzamy analizy śladów biologicznych i wymazów w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw na tle seksualnym, morderstw oraz narkotykowych. Każde z takich badań wykonywane jest pod kontrolą biegłego sądowego.

Analiza śladów biologicznych umożliwia porównanie DNA wyizolowanego z przedmiotów znalezionych na miejscu określonego zdarzenia (krew, ślina,nasienie, włosy itp.) z DNA osób, które prawdopodobnie ślady te pozostawiły. Możemy zbadać, na podstawie DNA wyizolowanego z dwóch śladów, czy pozostawione zostały przez tę samą osobę. Istnieje również możliwość wykonania testu na ojcostwo na podstawie śladów biologicznych takich jak:

Zestaw 24 markerów DNA oznaczanych przez Laboratorium GenMed obejmuje wszystkie markery stosowane przez amerykańskie służby (FBI, system CODIS – 20 markerów) oraz służby europejskie (13 markerów DNA) co zapewnia uniwersalność wyników.
Jakość naszych badań potwierdzana jest od 2008 roku coroczną certyfikacją GEDNAP.  Dodatkowo przystąpiliśmy do akredytacji na zgodność z normą 17025:2018-02.

Materiał biologiczny do badań osób zmarłych

Wymagania prawne dotyczące ekshumacji zwłok określają:
1. art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. 2011 Nr 118 poz.687 z późn. zmianami/,
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z poźn.zm./,
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75 poz.405).

Rodzaj i jakość materiału pobieranego od zmarłej osoby uzależniony jest od wielu czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma czas i warunki środowiskowe pochówku. Materiał genetyczny najszybciej ulega degradacji w miejscach o wysokiej wilgotności oraz umiarkowanej temperaturze. Jest on również narażony na zanieczyszczenie.

Do badań genetycznych wykorzystuje się w zależności od stanu zwłok, próbki z różnych części ciała. Materiałem biologicznym mogą być tkanki z głębokich warstw mięśni, fragmenty kości udowych, piszczeli lub ramieniowych oraz zęby.

Każdy etap takiego badania przebiega ze szczególną starannością oraz zachowaniem zasad etyki.

CERTYFIKATY: Polskie Centrum Akredytacji - ISO 17025

Analizy wykonywane przez Laboratorium Genmed są akredytowane na zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC PN/EN 17025.

GEDNAP - German DNA Profiling

Laboratorium Genmed uczestniczy w corocznym badaniu biegłości w zakresie oznaczania profili DNA badanych osób, oznaczania profili genetycznych w próbkach kryminalistycznych oraz w badaniach porównawczych w zakresie analizy statystycznej otrzymanych wyników.

Rozwiązywanie problemów

W skomplikowanych sprawach zapraszamy do kontaktu!