Badania do trzech pokoleń, w relacji rodzeństwa, dziadków i wnuków, wujostwa, kuzynów

Ustalenie pokrewieństwa

Cena badania: 3329 zł

Badanie pokrewieństwa polega na ustaleniu czy badane osoby są spokrewnione ze sobą w określonej relacji rodzinnej. W ramach testu pokrewieństwa porównujemy oznaczone laboratoryjne profile genetyczne dwóch lub więcej osób aby pewnie i jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne pokrewieństwo.

Badania pokrewieństwa można wykonać wykorzystując analizę 24 lub 72 markerów DNA oraz dla dowolnej relacji rodzinnej, np:

  • check-mark-1dziadek/babcia – wnuk/wnuczka
  • check-mark-1brat/siostra – brat/siostra (pełne rodzeństwo)
  • check-mark-1przyrodni brat/siostra – przyrodni brat/siostra (przyrodnie rodzeństwo)
  • check-mark-1bratanek/siostrzeniec – stryj/wuj
  • check-mark-1bratanica/siostrzenica – stryjenka/ciotka
  • check-mark-1kuzyn – kuzynka,  itp…

Aby zamówić badanie:

Badanie pokrewieństwa może być również wykonane dla potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa mężczyzny w okolicznościach, w których badanie DNA domniemanego ojca jest niemożliwe. W takiej sytuacji do potwierdzenia ojcostwa można wykorzystać DNA spokrewnionych z nim osób (np. rodzic lub rodzeństwo mężczyzny) i określić ojcostwo w sposób pośredni.

Oferowane przez nas badanie pokrewieństwa bazujące na analizie 72 markerów DNA jest najdokładniejszym badaniem pokrewieństwa na świecie. Dla większości relacji rodzinnych taki test wskaże potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością a więc z wyższym niż 99,9999%.

Kiedy warto wykonać test genetyczny pokrewieństwa?

Badanie pokrewieństwa należy wykonać gdy istnieje wątpliwość lub przypuszczenie, że jest się spokrewnionym z inną osobą w określonej relacji rodzinnej. Warto zauważyć że jedynie test genetyczny pozwala na pewne i jednoznaczne określenie czy badane osoby są ze sobą biologicznie spokrewnione.

Badanie na pokrewieństwo można wykonać również dla celów sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa, spadkowych itp. Wykonanie takiego badania pozwoli na sporządzenie opinii sądowej stanowiącej niezbędny dowód w postępowaniu sądowym.

Jak wykonać test na pokrewieństwo?
Cztery proste kroki.

Zamów test genetyczny pokrewieństwa na naszej stronie internetowej lub telefonicznie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych badań napisz przed zamówieniem maila lub po prostu zadzwoń. Nasi genetycy udzielą natychmiastowej i kompetentnej informacji na wszelkie pytania.

Odbierz przesyłkę z paczkomatu lub od kuriera i wykonaj pobranie w postaci próbek śliny zgodnie z załączoną instrukcją. Zajmie to od trzech do pięciu minut.

Materiałem biologicznym pobieranym do badań DNA jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Pobierany jest on przy pomocy plastikowej wymazówki z bawełnianym aplikatorem w sposób szybki i bezbolesny.

1. Przygotowanie1plukanie-ust

Osoby biorące udział w badaniu, nie powinny spożywać żadnych posiłków ani napojów na dwie godziny przed przystąpieniem do pobrania materiału biologicznego. Tuż przed pobraniem należy przepłukać dokładnie jamę ustną wodą.

2. Ochrona materiału11

Osoba pobierająca materiał genetyczny od siebie i innych osób uczestniczących w badaniu powinna przez cały czas mieć nałożone rękawiczki jednorazowe. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu pobieranego materiału własnym DNA.

3. Przygotowanie wymazówek11

Wymazówki należy ostrożnie wyciągnąć z opakowania chwytając za plastikową końcówkę. Żadna z osób biorących udział w badaniu lub osób postronnych nie powinna dotykać bawełnianej końcówki. Wymazówki nie powinny także mieć kontaktu z niesterylną powierzchnią.

4. Pobranie materiału11

Aby pobrać wymaz należy intensywnie pocierać bawełnianą końcówką wymazówki wewnętrzną stronę policzka osoby badanej przez około 10 sekund.
Ważne! Wymazówki dołączone do zestawu są dokładnie opisane. Prosimy o stosowanie odpowiednich wymazówek do odpowiednich osób.

5. Dwa wymazy od jednej osoby11

Pobranie wymazu z policzka wykonać należy dwukrotnie dla każdej z badanych osób przy użyciu obu wymazówek. Służą do tego przygotowane wymazówki dla każdej z osób (próbka A oraz próbka B).

 

6. Zabezpieczenie wymazówek11

Po pobraniu materiału, wymazówki należy włożyć do właściwej koperty osuszającej np. wymazówki od domniemanego ojca do koperty opisanej „domniemany ojciec”. Na naklejce znajdującej się na kopercie, należy napisać imię i nazwisko osoby badanej.

Wypełnij formularz zlecenia i odeślij go wraz z próbkami do Laboratorium.

Odbierz przesyłkę z opinią genetyczną, która zawiera wyniki badań i analizę pokrewieństwa. O wynikach badań możemy również poinformować Cię mailowo, SMSem lub telefonicznie z zależności od preferowanej formy zaznaczonej w formularzu.

CERTYFIKATY: Polskie Centrum Akredytacji - ISO 17025

Analizy wykonywane przez Laboratorium Genmed są akredytowane na zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC PN/EN 17025. Akredytacja została wydana w 2015 roku przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla badań w dziedzinie nauk sądowych w zakresie:

  • Analiza pokrewieństwa. Analiza polimorfizmu z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną.
  • Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego. Cechy swoiste materiału biologicznego. Metoda: Immunochromatograficzna, biochemiczna, genetyczna. Indywidualizacja śladów biologicznych3)
  • Analiza DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną. Szczegółowe informacje o akredytacji Laboratorium Genmed znajdą Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: Akredytacja na stronie Pca Gov

Polskie Centrum Akredytacji jest instytucją państwową i jest jedyną jednostką akredytującą polskie laboratoria genetyczno-sądowe na zgodność z normą ISO/IEC PN/EN 17025. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wszystkie laboratoria wykonujące usługi profilowania ludzkiego DNA powinny być akredytowane przez PCA.

GEDNAP - German DNA Profiling

Laboratorium Genmed uczestniczy w corocznym badaniu biegłości w zakresie oznaczania profili DNA badanych osób, oznaczania profili genetycznych w próbkach kryminalistycznych oraz w badaniach porównawczych w zakresie analizy statystycznej otrzymanych wyników. Wszystkie dotychczasowe badania biegłości (od 2010 roku) zostały przez nas wykonane ze stuprocentową poprawnościa co jest rzadkością nie tylko wśród laboratoriów prywatnych, ale również wśród ośrodków naukowych.

Pobranie materiału w placówce partnerskiej

Istnieje możliwość pobrania materiału genetycznego w naszych placówkach partnerskich, znajdujących się na terenie całego kraju. Pobrania dokonuje przeszkolony personel medyczny.

Przed dokonaniem pobrania w placówce partnerskiej należy skontaktować się z naszymi genetykami (KONTAKT) w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu. Lista placówek partnerskich znajduje się tutaj.

Ustalenie pokrewieństwa
najczęściej zadawane pytania

Zastosowanie analizy 72 markerów DNA pozwala na uzyskanie wyniku analizy wielokrotnie pewniejszego niż w przypadku standardowego testu wykorzystującego analizę 24 markerów DNA. Dla większości badań w różnych relacjach rodzinnych wynik badania 72 markerów DNA potwierdzi lub wykluczy pokrewieństwo z prawdopodobieństwem wyższym niż 99,9999%. Badanie pokrewieństwa można wykonać również w oparciu o analizę 24 markerów DNA, jednakże wynik takiego badania jest mniej pewny niż wynik badania rozszerzonego (72 markery DNA).

Test pokrewieństwa można zamówić z dostawą do paczkomatu co pozwoli zachować klientowi pełną dyskrecję. Badanie pokrewieństwa można wykonać również anonimowo, w formularzu zamówienia należy wówczas jako badane osoby umieścić np. „dziadek” lub „siostrzenica” oraz „wnuk” lub „wujek”. Nikt poza zleceniodawcą badania nie dowie się również nie tylko o samym wyniku badań genetycznych, ale również o samym fakcie zlecenia wykonania takich badań. Informacje na temat badania przekazujemy tylko i wyłącznie ZLECENIODAWCY badania drogą korespondencyjną ustaloną w formularzu dołączonym do przesyłki. Zleceniodawca może uzyskać aktualne informacje o badaniu i wynikach testu pokrewieństwa drogą telefoniczną wyłącznie po podaniu hasła podanego w formularzu lub osobiście w siedzibie Laboratorium po okazaniu dokumentu tożsamości.

Do wykonania badania pokrewieństwa dla prywatnej wiedzy klienta konieczne jest dostarczenie próbek zawierających DNA badanych osób. Standardowo materiałem badawczym są wymazy z policzka (próbki śliny i fragmentów błony śluzowej), ale mogą to być również dowolny inny materiał zawierający DNA badanej osoby, jak np: szczoteczka do zębów, zużyty patyczek do czyszczenia uszu, zużyta chusteczka higieniczna itp. W przypadku wątpliwości co do przesyłanego materiału prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi genetykami. W przypadku badań ojcostwa analiza DNA matki dziecka nie jest konieczna.

Badanie pokrewieństwa można wykonać również w przypadku kiedy jedna z badanych osób nie żyje. W takich przypadkach konieczne może okazać się pobranie materiału biologicznego do badań poprzez ekshumację zwłok. W przypadku chęci wykonania takich badań na terenie Polski prosimy o kontakt telefoniczny/p>

Często jest to możliwe – wówczas trzeba pobrać DNA od krewnych osoby, której materiału nie da się zdobyć. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Standardową próbką zawierającą materiał biologiczny niezbędny do wykonania badań genetycznych (zarówno do celów prywatnych jak i sądowych) jest wymaz z policzka. Wymaz pobierany jest samodzielnie za pomocą patyczków do wymazów dostarczanych w zestawie do pobrania materiału biologicznego. Procedura pobrania wymazów jest bardzo prosta, bezpieczna i bezbolesna. Jedyną czynnością jaką trzeba wykonać jest potarcie końcówką pałeczki o wewnętrzną stronę policzka przez ok. 5 sekund i włożenie wymazówki do załączonej koperty. W przypadku chęci dostarczenia innej próbki do badań prosimy o zapakowanie całego przedmiotu (np. szczoteczka do zębów, patyczek higieniczny) do załączonej torebki strunowej.

Rozwiązywanie problemów

W skomplikowanych sprawach zapraszamy do kontaktu!