Współpraca z uczelniami i prace badawcze

Badania naukowe

W 2021 roku zakończyliśmy trwające 3 lata prace badawcze polegające  na analizie najbardziej zmiennych fragmentów ludzkiego DNA. Dzięki badaniom realizowanym przez naukowców z UAM i Laboratorium powstał zestaw KinFinder.

Genetycy z Laboratorium Genmed przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowali Technologię KinFinder, która pozwala nam wykonywać najdokładniejsze testy pokrewieństwa na świecie.

Pierwszy etap obejmował badania naukowe zmierzające do identyfikacji najbardziej zmiennych fragmentów ludzkiego DNA dla populacji światowej. Do wykonania tego zadania wykorzystano dane naukowe znajdujące się w bazie całogenomowej 1000 Genomes (Phase 1), która zawiera pełne sekwencje DNA ponad tysiąca osób z całego świata. Analiza bioinformatyczna pozwoliła na wytypowanie ponad 250 fragmentów (markerów DNA), których polimorficzność, a więc także przydatność do identyfikacji biologicznego pokrewieństwa jest najwyższa.

Drugim etapem było zaprojektowanie reakcji multipleks-PCR umożliwiających analizę nawet 25 markerów DNA w jednej probówce. W trakcie reakcji multipleks-PCR specyficzne polimorficzne fragmenty DNA są namnażane oraz jednocześnie znakowane różnymi cząsteczkami wykazującymi fluorescencję tak aby identyfikacja fragmentów DNA była możliwa przy użyciu analizatora genetycznego. Trzy takie reakcje multipleks-PCR umożliwiają łącznie analizę 72 markerów DNA i stanowią podstawę technologii KinFinder. Po etapie namnażania DNA i analizy polimorficznych markerów DNA wykonywana jest analiza biostatystyczna umożliwiająca określenie prawdopodobieństwa pokrewieństwa pomiędzy badanymi osobami. W oparciu o wyniki analizy biostatystycznej wydawana jest opinia ekspercka zawierająca informacje o procedurze badawczej, wariantach markerów DNA każdej badanej osoby oraz finalny wniosek z badań DNA, czyli potwierdzenie lub wykluczenie pokrewieństwa.

KinFinder – przełomowa technologia w badaniach pokrewieństwa

KinFinder to usługa analizy siedemdziesięciu dwóch wysoce polimorficznych markerów DNA genomu ludzkiego opracowana w całości przez Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed sp.j. przy wykorzystaniu środków publicznych oraz własnych spółki w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki analizie tak dużej liczby polimorficznych fragmentów ludzkiego DNA Laboratorium Genmed jest w stanie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością identyfikować biologiczne pokrewieństwo badanych osób nawet w dalekich relacjach rodzinnych (np. stryj – bratanek), co nie było możliwe przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych dotychczas technologii wykorzystujących analizę od 15 do 23 czy nawet 34 markerów DNA.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotuje projekty cechujące się najwyższym stopniem innowacyjności na rynku światowym. Z tej dotacji skorzystało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Genmed. Prace badawcze i rozwojowe dzięki którym wytworzono technologię KinFinder zostały w 80% sfinansowane w ramach projektu realizowanego w latach 2018-2021 i dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Opracowanie narzędzia badawczego do jednoczesnej analizy zwiększonego zakresu polimorficznych fragmentów DNA” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1., Konkurs: “Szybka ścieżka” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu wyniosła: 2 946 942,91 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 2 293 268,72 PLN.

Nasi partnerzy