Badanie ojcostwa do celów sądowych

Ustalenie ojcostwa dla celów sądowych

Wyniki badania DNA wykonanego w naszym Laboratorium mogą stanowić dowód w sprawach sądowych o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, w sprawach rozwodowych, o zasądzenie alimentów itp. W przypadku badania dla celów sądowych, pobranie materiału biologicznego do badań organizowane jest przez Laboratorium i wykonywane przez upoważnione i przeszkolone osoby. W trakcie toczącego się postępowania sądowego, wykonujemy badanie DNA na zlecenie sądu

Od kogo pobierany jest materiał genetyczny

Ustalanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału genetycznego od dwóch lub trzech osób: domniemanego ojca, matki oraz dziecka, lub tylko domniemanego ojca i dziecka. Pobranie organizowane jest najczęściej w jednej z naszych placówek partnerskich. Upoważniona osoba sporządza protokół pobrania materiału do badań.

W nietypowych sprawach określenie biologicznego ojcostwa możliwe jest także w oparciu o badania dalszych krewnych.

Jakie dokumenty należy zabrać na badanie?

Tożsamość osób pełnoletnich weryfikowana jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku dziecka dokument tożsamości stanowi akt urodzenia.

Cena badania:

Standardowe (24 markery): 1799 zł brutto
Poszerzone (72 markery): 3449 zł brutto

Miejsce badania:

Laboratorium Genmed, ul. św. Marcin 49, Poznań
lub placówka partnerska

  • clockPon-Pt 08:00 – 18:00
  • clockTel: 61 853 32 38
  • black-envelopeinfo@genmed.pl

Ustalenie ojcostwa – technologia

W naszym laboratorium do badań w celu ustalenia ojcostwa wykorzystywany jest zestaw do identyfikacji osobniczej firmy Life Technologies: GlobalFiler™ Kit. Zestaw ten umożliwia multipleksową amplifikację 24 markerów zlokalizowanych na różnych chromosomach człowieka, w tym zawarte są: marker Amelogeniny pozwalający na określenie płci badanej osoby oraz dwa markery specyficzne dla chromosomu Y.

W przypadku wykupienia testu rozszerzonego, analiza jest wykonana z wykorzystaniem 72 markerów co jest obecnie największą komercyjnie dostępną liczbą markerów na Świecie. Badanie rozszerzone jest wykonywane w oparciu o zestaw odczynników GlobalFiler Kit pozwalający na badanie 24 markerów oraz zestaw odczynników KinFinder pozwalający na badanie 48 markerów.

Realizacja badania w 3 krokach

Pobranie materiału w placówce partnerskiej

Istnieje możliwość pobrania materiału genetycznego w naszych placówkach partnerskich, znajdujących się na terenie całego kraju. Pobrania dokonuje przeszkolony personel medyczny.

Przed dokonaniem pobrania w placówce partnerskiej należy skontaktować się z naszymi genetykami (KONTAKT) w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu. Lista placówek partnerskich znajduje się tutaj.