Zamów kuriera

Zamów odbiór materiału DNA przez kuriera.

Godziny pracy
 • icon-3
  Pon-Pt:  08:00 – 18:00
 • telephone-1Phone: 801-120-909, 61 853 32 38
 • black-envelopeinfo@genmed.pl

  Wysyłając tę wiadomość oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

  Rozwiązywanie problemów

  W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do naszych usług, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji dotyczącej Państwa uwag na adres pocztowy, mailowy, faxem lub o zgłoszenie telefoniczne. W terminie do 14 dni od otrzymania skargi, poinformowani zostaniecie Państwo o sposobie jej załatwienia oraz o ewentualnych ustalonych działaniach.

  W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdyby zaszła konieczność podjęcia czynności wyjaśniających, poinformujemy Państwa pisemnie – na wskazany w skardze adres – o ewentualnym wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi.

  Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientami i ich przedstawicielami, aby mogli wyjaśnić swoje życzenia i monitorować działania związane z realizowaną pracą, pod warunkiem zachowania poufności wobec innych klientów. Klient ma możliwość uczestniczenia w badaniu w charakterze świadka, na zasadach określonych w procedurze PO-13 „Współpraca z Klientem”