Tworzymy innowacyjną technologię

W 2021 roku zakończyliśmy trwające 3 lata prace badawcze, dzięki którym powstał Kinfinder – usługa analizy siedemdziesięciu dwóch wysoce polimorficznych markerów DNA genomu ludzkiego. Technologia daje możliwość sprawdzenia jednym badaniem pokrewieństwa w linii wuj – bratanek, dziadek – wnuk, kuzyn – kuzynka itp…

W 2022 roku rozpoczęliśmy projekt naukowy który umożliwi uproszczenie technologii analizy zdegradowanego DNA.