Zachowanie dyskrecji jest w naszej pracy szczególnie istotne

dlatego tam, gdzie mamy do czynienia z Państwa danymi szczególnie przykładamy się do zachowania  anonimowości – w tym celu stworzyliśmy szereg dodatkowych procedur:

Poufność zapewniamy poprzez:
Dyskretną przesyłkę – Materiał genetyczny możesz przesłać korzystając z paczkomatu.
Ponadto koperta z wynikiem jak również koperta z zestawem do pobrania materiału DNA nie jest oznakowana w żaden sposób wskazujący na fakt korzystania z usług Laboratorium DNA.
Anonimową realizację testu – Umożliwiamy wykonanie testu DNA na ojcostwo anonimowo. Nie ma konieczności podawania informacji, od kogo został pobrany materiał. Realizujemy badanie i przesyłamy wynik.
Możliwość realizacji badania z mikrośladu – Jeśli nie można pobrać wymazu z wewnętrznej strony policzka od którejś z osób oferujemy wykonanie badania na podstawie śladu biologicznego, mogą to być np.: ślady krwi na materiale, włosy z cebulkami (ok. 10 sztuk), paznokcie, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, tampony, wkładki higieniczne, niedopałki papierosa, gumy do żucia, sztućce, chusteczki higieniczne itp.
Zgodne z przepisami przechowywanie danych osobowych – Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane jedynie dla celów badania. Laboratorium stosuje procedurę ochrony danych osobowych, która zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa.
Dyskretne spotkania z pracownikami Laboratorium – Jeżeli chcą Państwo spotkać się z naszymi pracownikami osobiście, każde z tych spotkań odbędzie się w osobnym, izolowanym pokoju. Mogą Państwo umówić spotkanie odpowiednio wcześniej a udział w nim wezmą tylko Państwo i pracownik Laboratorium bez konieczności oczekiwania w poczekalni czy kontaktu z innymi osobami.
Ograniczenie dostępu poprzez hasło – zlecając badanie mają Państwo możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem. Wszelkie informacje co do samych badań, ich przebiegu i wyniku są udzielane tylko i wyłącznie osobom znającym to hasło.
Możliwość usunięcia archiwalnych danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed z siedzibą przy ul. Św. Marcin 49 w Poznaniu, reprezentowane przez wspólników.
2) Rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Administrator Danych Osobowych: Jakub Świerczyński, adres email: infogenmed@gmail.com
3) Udzielone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia profili genetycznych osób badanych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych
2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
3. prawo „do bycia zapomnianym”
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzasadnione jest, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować odmówieniem wykonania badania.

Od realizacji w 100% bezpiecznego i poufnego testu ojcostwa dzielą Cię tylko 3 kroki:

Jestem zdecydowany na test na ojcostwo