Badania DNA dla detektywów, sądu, policji i prokuratury: kryminalistyka, ustalanie tożsamości i pokrewieństwa.

Oferta badań genetycznych Laboratorium Genmed

W GenMed zajmujemy się ustalaniem ojcostwa oraz badaniami śladów biologicznych, na podstawie których odpowiadamy na pytania trapiące naszych Klientów. Realizujemy badania dla Klientów Indywidualnych, współpracujemy z Sądami, Prokuratorami, Policją, a także Agencjami Detektywistycznymi i prawnikami na terenie całego kraju oraz za granicą.

Badania dostępne w ofercie:

Test na ojcostwo do celów prywatnych

Analizę przeprowadzamy na podstawie wymazów z wewnętrznej strony policzka lub mikrośladów takich jak szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, niedopałki papierosów, guma do żucia itp. Nie ma konieczności sprawdzania tożsamości klienta.

Test na ojcostwo do celów sądowych

Oferujemy pobranie wymazów z wewnętrznej strony policzka wraz ze sporządzeniem protokołu potwierdzającego tożsamości osób badanych dla potrzeb sądowych. Tożsamość potwierdzamy na podstawie dowodów osobistych, paszportów lub skróconego odpisu aktu urodzenia w przypadku dziecka.

Test na pokrewieństwo (obejmujący analizę 72 markerów)

Badanie umożliwia potwierdzenie pokrewieństwa z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (wynoszącym co najmniej 99,9999%) dla relacji rodzinnych takich jak dziadek – wnuczka, kuzyn – kuzynka, bratanek – wuj, itp.
*jesteśmy jedynym laboratorium oferującym to badanie

Test na obecność krwi ludzkiej

Test immunochemiczny wykrywający ludzką hemoglobinę specyficzną dla krwi w materiale dowodowym.

Test na obecność śliny

Test immunochemiczny wykrywający α-amylazę, która pozwala określić materiał jako ślinę.

Test na obecność ludzkiego nasienia

Test immunochemiczny wykrywający ludzki antygen PSA (Prostate Specific Antigen) specyficzny dla nasienia w materiale dowodowym.

Każda wydana opinia biegłego sądowego z przeprowadzonych badań biologicznych zawiera

 • check-mark-1sprawozdanie z oględzin
 • check-mark-1analizę statystyczną
 • check-mark-1metodologię badań i procedurę badawczą
 • check-mark-1interpretację otrzymanych wyników napisaną zrozumiałym a zarazem profesjonalnym językiem
 • check-mark-1wyniki badań w tym profile genetyczne badanych śladów biologicznych lub osób

Wykonujemy:

 • check-mark-1oględziny materiału dowodowego,
 • check-mark-1identyfikację biochemiczną krwi,
 • check-mark-1śliny oraz nasienia ludzkiego,
 • check-mark-1identyfikację śladów biologicznych i osób,
 • check-mark-1identyfikację szczątków ludzkich NN,
 • check-mark-1badania pokrewieństwa.

Badania polimorfizmu DNA
wykonywane są w zakresie 24 układów autosomalnych oraz w zakresie 27 układów chromosomu Y (męskiego DNA).

Zestaw 24 markerów DNA
oznaczanych przez Laboratorium GenMed obejmuje wszystkie markery STR stosowane przez amerykańskie służby (FBI, system CODIS – 20 markerów) oraz służby europejskie (13 markerów DNA) co zapewnia uniwersalność wyników.

Terminy

Opinie biegłego sądowego są wydawane standardowo w terminie od 5 do 25 dni roboczych licząc od dnia otrzymania materiału do badań.

Sprawy aresztowe traktowane są priorytetowo!
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wydania ekspertyzy jest ustalany indywidualnie.
Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia informujemy o terminie wydania ekspertyzy.

Doświadczenie w pracy z organami ścigania

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp. j. od 2007 roku specjalizuje się w badaniach kryminalistycznych na zlecenie organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykonujemy badania DNA z zakresu identyfikacji osobniczej m. in.: osób podejrzanych, szczątków
ludzkich, ofiar wypadków. Przeprowadzamy analizy śladów biologicznych i wymazów w sprawach dotyczących morderstw, przestępstw na tle seksualnym, spornego pokrewieństwa, a także w sprawach narkotykowych.

Biegli sądowi

mgr Jakub Śnieć
tel. 502 302 696
e-mail: jakub.sniec@genmed.pl

mgr Wojciech Łuczak
tel. 502 684 881
e-mail: wojciech.luczak@genmed.pl

Regularnie aktualizujemy zakres akredytacji laboratorium i poszerzamy kompetencje.

Najważniejsze certyfikaty