Jak zabezpieczyć materiał DNA z mikrośladu?

Materiałem biologicznym pobieranym do badań DNA jest wymaz z wewnętrznej strony policzka. Pobierany jest on przy pomocy plastikowej wymazówki z bawełnianym aplikatorem w sposób szybki i bezbolesny.

1. Przygotowanie1plukanie-ust

Osoby biorące udział w badaniu, nie powinny spożywać żadnych posiłków ani napojów na dwie godziny przed przystąpieniem do pobrania materiału biologicznego. Tuż przed pobraniem należy przepłukać dokładnie jamę ustną wodą.

2. Ochrona materiału11

Osoba pobierająca materiał genetyczny od siebie i innych osób uczestniczących w badaniu powinna przez cały czas mieć nałożone rękawiczki jednorazowe. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu pobieranego materiału własnym DNA.

3. Przygotowanie wymazówek11

Wymazówki należy ostrożnie wyciągnąć z opakowania chwytając za plastikową końcówkę. Żadna z osób biorących udział w badaniu lub osób postronnych nie powinna dotykać bawełnianej końcówki. Wymazówki nie powinny także mieć kontaktu z niesterylną powierzchnią.

4. Pobranie materiału11

Aby pobrać wymaz należy intensywnie pocierać bawełnianą końcówką wymazówki wewnętrzną stronę policzka osoby badanej przez około 10 sekund.
Ważne! Wymazówki dołączone do zestawu są dokładnie opisane. Prosimy o stosowanie odpowiednich wymazówek do odpowiednich osób.

5. Dwa wymazy od jednej osoby11

Pobranie wymazu z policzka wykonać należy dwukrotnie dla każdej z badanych osób przy użyciu obu wymazówek. Służą do tego przygotowane wymazówki dla każdej z osób (próbka A oraz próbka B).

 

6. Zabezpieczenie wymazówek11

Po pobraniu materiału, wymazówki należy włożyć do właściwej koperty osuszającej np. wymazówki od domniemanego ojca do koperty opisanej „domniemany ojciec”. Na naklejce znajdującej się na kopercie, należy napisać imię i nazwisko osoby badanej.

7. Odesłanie do Laboratorium11

Wymazówki umieszczone w kopertach osuszających, wypełniony „formularz zamówienia” oraz „formularz pobrania”, a także potwierdzenie dokonania wpłaty należy umieścić w bąbelkowej kopercie zwrotnej dołączonej do zestawu i przesłać do Laboratorium.
Proszę pamiętać o dokładnym wypełnieniu formularza zamówienia, a w szczególności o zaznaczeniu wybranych opcji sposobu przekazania wyników badania

Sposób otrzymania wyników badania wybiera się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu zamówienia. Dla zapewnienia dyskrecji oraz bezpieczeństwa danych osobowych wyniki przekazywane są wyłącznie we wskazany sposób.

Test na ojcostwo do celów prywatnych

1 429,00 2 227,00