Jak interpretować wynik testu na ojcostwo?

Legenda:

99,9937% i więcej – prawdopodobieństwo ojcostwa graniczące z pewnością
99,73% – 99,9936% – prawdopodobieństwo ojcostwa praktycznie udowodnione
95,45% 99,72% – prawdopodobieństwo ojcostwa bardzo prawdopodobne
68,2689%95,44% – prawdopodobieństwo ojcostwa prawdopodobne

Przykładowe wyniki:

P= 99,99999999% – prawdopodobieństwo ojcostwa graniczące z pewnością, co oznacza, że istnieje szansa jak 1/10 000 000 000, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka

P=99,99999% – prawdopodobieństwo ojcostwa graniczące z pewnością, co oznacza, że istnieje szansa jak 1/10 000 000, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka

P=99,999% – prawdopodobieństwo ojcostwa graniczące z pewnością, co oznacza, że istnieje szansa jak 1/10 000, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka

P=99,7% – prawdopodobieństwo ojcostwa praktycznie udowodnione, co oznacza, że istnieje szansa jak 3/1 000, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka


P=95,5%
– prawdopodobieństwo ojcostwa bardzo prawdopodobne, co oznacza, że istnieje szansa jak 4,5/100, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka

P=68% – prawdopodobieństwo ojcostwa prawdopodobne, co oznacza, że istnieje szansa jak 32/100, że losowo wybrana osoba w populacji polskiej okazałaby się również ojcem danego dziecka

Prawdopodobieństwo a priori = 0,5 =50% – bezwzględne prawdopodobieństwo, zakładające że istnieje 50% szansy na potwierdzenie ojcostwa oraz 50% szansy na wykluczenie ojcostwa.

Test na ojcostwo do celów prywatnych

1 429,00 2 227,00