Badania Ojcostwa
Dla klientów indywidualnych
Zgodne z międzynarodowymi standardami, oparte o analizę do 24 markerów. O największej skuteczności – dające 100% pewności wykluczenia ojcostwa i 99,9999% pewności potwierdzenia ojcostwa.
Sądowe badania ojcostwa
Do celów postępowania sądowego
Pobranie materiału od 3 osób odbywa się zgodnie z procedurą formalną. Testy znajdują zastosowanie m.in w sprawach o zaprzeczenie lub potwierdzenie ojcostwa.
Badania kryminalistyczne
Identyfikujące DNA w różnych śladach biologicznych.
Na zlecenie policji, prokuratury, jak również partnerów i klientów indywidualnych.

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ GENMED realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie narzędzia badawczego do jednoczesnej analizy zwiększonego zakresu polimorficznych fragmentów DNA”